Dashboard Qs, nettbasert kvalitetshåndtering

NetPower leverer nettbaserte løsninger for håndtering av alle sider ved kvalitetsarbeid i en virksomhet. Styrende dokumentasjon (prosedyrer), samt registrering og rapportering av avvik følges enkelt opp i vårt kvalitetssystem. Vi leverer totalløsninger, men kan også sørge for at du får komplettert et allerede påbegynt kvalitetssystem med de tilleggene du trenger. Kvalitetsløsningen fra NetPower består av to frittstående moduler: eHåndbok og Avvik.

Funksjoner

 • Elektronisk håndbok
 • Avvikshåndtering
 • Gode redigeringsmuligheter
 • God tilgangskontroll
 • Automatisk innholdsfortegnelse
 • Egendefinerte kategoriseringsmuligheter
 • Egendefinerte dokumenttyper og felter
 • Brukervennlige registreringsbilder
 • Godkjenningsfunksjoner
 • Alvorlighetsgrad og konsekvens
 • Eskaleringsfunksjon
 • Korrigerende tiltak
 • Automatisk versjonshåndtering
 • Brukertilpasset navigering
 • Godkjenningsfunksjon
 • Stor fleksibilitet
 • Metadata om hvert enkelt dokument
 • Oppfølging og iverksettelse av tiltak.
 • Historikkfunksjon
 • Forbedringstiltak
 • Abonnering
 • Kostnader knyttet til hendelser
 • Lesekvittering og tilbakemelding
 • Gode behandlingsfunksjoner
 • Gode søkefunksjoner
 • Rapporteringsfunksjoner

Kontakt oss

Stavanger................................. 51 95 80 00
Oslo........................................ 24 14 09 00
Bergen..................................... 55 94 19 65

salg@netpower.no


NetPower skal sammen med våre kunder være grensesprengende i nyttiggjøring og videreutviklingen av internett som markedsføringsmedium og informasjonsbank.

Vår målsetning er at våre kunder skal kunne utnytte alle teknologiske konkurransefortrinn Internett og eBusiness gir næringslivet, slik at deres virksomhet drives effektivt og lønnsomt.

Gå inn på netpower.no for mer informasjon om oss.
.