Dashboard Kvalitet er en komplett webbasert løsning for sikker og effektiv kvalitetshåndtering i virksomheten. Løsningen inkluderer funksjonalitet for å behandle styrende dokumentasjon; prosedyrer, retningslinjer og instrukser. I tillegg inneholder løsningen systemer for avvikshåndtering og avansert rapportering.

Håndbok- sikrer tilgang til gyldige versjoner
Fordi løsningen er webbasert er all relevant informasjon tilgjengelig på en enkel og oversiktelig måte. Alle dokumenter blir versjonshåndtert og all historisk informasjon blir trygt lagret i løsningen. Løsningen inneholder velutbygd funksjonalitet for navigasjon, søk og gjenfinning. Brukerne kan selv etablere sine personlige profiler og favorittlister. Kvitterings- og tilbakemeldingsfunksjon sikrer god oversikt. Det er mulig å kjøre ut statusrapporter over bruk

Håndbok- arbeidsflyt
Løsningen er rollebasert og inneholder avanserte muligheter for tilgangsstyring. Dette kombinert med logisk arbeidsflyt sikrer at all informasjon alltid blir ivaretatt på trygg måte. Alle dokumenter kan automatisk konverteres til PDF-format.

Avvik- registrere og rapportere
Avvik registreres via forhåndsdefinerte felter og funksjoner i et brukervennlig webskjema. Kunden kan selv bygge egne skjema for ulike typer avvik. Brukeren kan selv kategorisere og beskrive avviket. Registrerte avvik sendes automatisk til riktig saksbehandler for den aktuelle avvikstypen.

Avvik- iverksette og følge opp korrektive tiltak
Løsningen har funksjonalitet som sikrer at de korrektive tiltakene blir fulgt opp, og utført innenfor angitte tidsfrister. Hver gang status endres, sendes det automatisk en e-postvarsling til ansvarlig person. Alle endringer av informasjon for avviket blir logget av systemet og vises som historikk. Løsningen inkluderer meget gode rapporteringsmuligheter.

Kontakt oss

Stavanger................................. 51 95 80 00
Oslo........................................ 24 14 09 00
Bergen..................................... 55 94 19 65

salg@netpower.no


NetPower skal sammen med våre kunder være grensesprengende i nyttiggjøring og videreutviklingen av internett som markedsføringsmedium og informasjonsbank.

Vår målsetning er at våre kunder skal kunne utnytte alle teknologiske konkurransefortrinn Internett og eBusiness gir næringslivet, slik at deres virksomhet drives effektivt og lønnsomt.

Gå inn på netpower.no for mer informasjon om oss.
.