Dashboard QMS, pris fra kr 45.000,-

Virksomheter har ulike behov både for løsninger, funksjoner, prosjektledelse og opplæring. For å ivaret virksomheters ulike behov har våre priser  følgende variabler:

1. Antall brukere
2. Hvilke løsninger/moduler man har behov for.


Under gjennomgang av dine behov vil vi sammen finne den beste løsningen for din virksomhet.

En viktig side ved kjøp av IT løsninger er selve prosjektgjennomføringen. Vi har lang erfaring i implementering av systemer og har en egen prosjektmodell for implementering hos våre kunder. Klikk her for mer informasjon.

Kontakt oss i dag for en gjennomgang.


 

Kontakt oss

Stavanger................................. 51 95 80 00
Oslo........................................ 24 14 09 00
Bergen..................................... 55 94 19 65

salg@netpower.no


NetPower skal sammen med våre kunder være grensesprengende i nyttiggjøring og videreutviklingen av internett som markedsføringsmedium og informasjonsbank.

Vår målsetning er at våre kunder skal kunne utnytte alle teknologiske konkurransefortrinn Internett og eBusiness gir næringslivet, slik at deres virksomhet drives effektivt og lønnsomt.

Gå inn på netpower.no for mer informasjon om oss.
.